Informations- och marknadsföringsmaterial

Förbundets medelmmar har möjlighet att beställa kostnadsfritt informations- och marknadsföringsmaterial som behandlar, bin, honung och andra biprodukter. Broschyrer kan också sändas till lokalföreningen då de deltar i mässor eller ordnar egna evenemang. På den här sidan hittar du det materialet som för tillfället står till förfogande.

Broschyrer om pollinering finns under fliken pollinering. Pollineringsbroschyrer kan man dela ut åt bär- och fruktodlare samt andra som är intresserade av pollinering.

Materialet kan beställas genom att avhämta det direkt från förbundets kansli eller genom att fylla i blanketten här nedan.

Beställ material