MEHILÄINEN TIDNINGEN

Tidningen Mehiläinen är den enda regelbundet utkommande tidningen om biodlingen. Tidningen tar upp skötselåtgärder, honungsbehandling och de senaste biforskningsresultaten.

Mehiläinen utkommer 6 gånger i året och dess upplaga är ca. 3 000. Tidningen ingår i FBF:s medlemsavgift, och du får den lättast genom att bli medlem.  Dessutom får du också andra förmåner.

Man får också prenumerera skilt på tidningen Mehiläinen om man så vill antingen med hjälp av nätblanketten eller genom att skicka e-post till kansliet (sml@hunaja.net). En årgång kostar 77 € år 2022.

Som FBF medlem kan du läsa gamla tidningar i PDF-format på medlemssidorna

Provnummer: Mehiläinen 3-21

MEHILÄINEN TIDNINGENS REDAKTION:

Huvudredaktör Susanna Eloranta, 044 506 3200

Sekreterare Virpi Aaltonen, 050 382 2428

Ombrytning Tarja Ollikka, 040 506 3208

ANNONSPRISER 2022:

baksida 1 531,00 €

hel sida 1 295,00 €

1/2 sida 742,00 €

1/4 sida 414,00 €

1/8 sida 238,00 €

1/16 sida 125,00 €

1/32 sida 63,00 €

Radannons 63,00 € 5 rade(225 tecken).Efter det 4 €/rad (45 tecken)

Rabatt:  25 % för medlemmar och stamkunder!

Lokalföreningarnas mötes- och utbildningsannonserna är gratis.