Biodlingens statistikuppgifter

Förbundet för finska biodlare har cirka 2 500 medlemmar. Cirka 80 procent av de finländska biodlarna är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna är hobbyister såväl som proffs. Det finns ett hundratal heltidsanställda trädgårdsmästare i Finland. Dessutom är biodlingen en betydande sidoinkomst för många.

De flesta plantskolorna finns i södra och mellersta Finland

Tarhau utövas nästan över hela Finland. Den största produktionen av honungs- och biprodukter finns i södra och mellersta Finland.

Antalet produktiva bikupor i Finland är för närvarande cirka 70 000.

Det är normalt att vissa bikupor dör av olika anledningar under vintern. Mängden vinterförluster i Finland har i genomsnitt varit 10–15 procent. Orsaken till boets död kan bland annat vara dess svaghet eller moderlöshet, parasiter, sjukdomar eller väderförhållanden. Bo förstörs också av till exempel björnar och hackspettar.

Honungsproduktion och konsumtion

Mängden av honung som produceras av en bikupa varierar mycket, bland annat beroende på väder och läge. Den långsiktiga genomsnittliga avkastningen (åren 1980–2020) är cirka 37 kg honung från en kupa.

De senaste åren har i genomsnitt cirka 800 gram honung konsumerats per person och år.

Biodlare kan förutom honung producera andra biprodukter, som bivax, pollen, perga och propolis.

Värdet av pollinering är många gånger så mycket som honungs

Pollinering är den mest värdefulla produkten av biodling. Enligt uppskattningar kan värdet av bipollinering vara upp till 11,5 gånger värdet av honung. De pollineringstjänster som biodlarna erbjuder till till exempel bär- och fruktodlare har ökat.

Nyckelsiffror för biodling 2000–2023

I bildserien nedan kan du se biodlingens nyckeltal från 2000 fram till idag.