ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Finlands Biodlares Förbund rf

Yrkesinriktad ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Finlands Biodlares Förbund rf och OP Försäkring Ab har kommit överens om följande om förbundets medlemmars ansvars- och rättsskyddsförsäkring:

Förbundets medlemmar är försäkrade då de verkar som biodlare eller i motsvarande uppgifter som självständiga yrkesutövare eller ensamma i privat firma, dock inte om verksamheten bedrivs i bolagsform eller om andra personer stadigvarande anlitas. De medlemmar som under försäkringsperioden anslutit sig till förbundet är försäkrade från det att medlemskapet har börjat. Försäkringen gäller i de nordiska länderna.

Tilläggsspecialvillkor: i försäkringen ingår produktansvar som odlaren blir personligen ansvarig för.

Försäkringsbelopp

Ansvarsförsäkring: Person- och sakskada 100 000 euro per försäkringsfall.

Rättsskyddsförsäkring: 10 000 euro per försäkringsfall.

Självrisk

Ansvarsförsäkring: 100 euro per försäkringsfall.

Rättsskyddsförsäkring: 15 % procent av kostnaderna, ändå minst 150 euro per försäkringsfall.

Medlemsförmånsförsäkringar

Som medlem i Finlands Biodlares Förbund rf och ny kund hos oss får du nu dina försäkringar för hemmet och familjen till förmånspris i upp till tre år. Rabatten på försäkringarna fördelas under de tre första åren på premien enligt följande:

År 1: -20 %
År 2: -15 %
År 3: -5 %

Rabatten gäller följande försäkringar för hemmet och familjen:

 • Hemförsäkring
  • Hälsoförsäkring
  • Reseförsäkring
  • Försäkring för värdeföremål
  • Småbåtsförsäkring
  • Utkomstförsäkring
  • Rättsskydds- och ansvarsförsäkring

Fordonsförsäkring

Som medlem i förbundet får du 20 % rabatt i ett år för nya frivilliga bilförsäkringar för person-, paket- och husbilar samt husvagnar i privatbruk. Förmånen gäller Super-, lätt- och Helkaskoförsäkringar. Startbonus på 60 % träder i kraft omedelbart. Förmånerna gäller förbundets medlemmar och familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Trafikförsäkringarna är av normalpris.

Livförsäkring

Som medlem eller äkta hälft får du en gratis tilläggsförmån till din livförsäkring. Förmånen är att ditt försäkringsskydd höjs avgiftsfritt. Organisationsförmånen är en 45 % höjning av försäkringsbeloppet. Höjningen bekräftas årligen och är i kraft hela försäkringsperioden. Den organisationsspecifika tilläggsförmånen fås endast till en livförsäkring.

Tilläggsförmåner för Andelsbankens kunder

Som ägarkund i Andelsbanken kan du också få andra värdefulla förmåner. Genom att koncentrera dina bank- och försäkringsärenden till oss kan du dessutom få upp till 10 % tilläggsrabatt på de flesta försäkringar, rabatter på bankserviceavgifter och värdefulla OP-bonus. Ju mer du koncentrerar, desto mer bonus får du. Med bonus kan du betala t.ex. dina försäkringspremier.