FBF:s medlemsförmåner

Som medlem i Finlands Biodlares Förbund får du många olika förmåner som hjälper dig som biodlare. Biodlarna har lokal verksamhet överallt i landet. Kontaktuppgifterna till biodlare på ditt område hittar du under fliken lokalföreningar.

Du kan bli medlem i en lokalförening genom att fylla den här blanketten.

Medlemsförmåner:

 • 5 gånger i året får du tidningen Mehiläinen: varje år över 200 sidor aktuell information om biodling, utrustningsförsäljare och biodlare.
 • Som FBF medlem kan du påverka. Lokalföreningarna utser delegater till förbundets årsmöte, som drar upp förbundets linjer och på vilket styrelsemedlemmarna väljs.
 • Du träffar likasinnade människor på evenemang som anordnas av lokalföreningarna och förbundet. Du får nyttig information och kommer med i gemenskapen.
 • Du får rättigheten att använda Gott från Finland – märket för din honung.  Rättigheten att använda märket förutsätter att FBF betalar till Ruokatieto Yhdistys rf: en medlemsavgift och dessutom gör ursprungs- och kvalitetsuppföljning årligen av över 100 honungsprover.
 • Rätt att använda Drottning®-honungsförpackningarna har bara FBF:s medlemmar. Kuningatarsäännöt.
 • FBF har till biodlarnas förfogande broschyrer över honung och pollinerare. Dessutom gör förbundet reklam för honung i media och ger honungsinformation i skolor och på offentliga platser samt på internet.
 • Hunaja.net-sidorna innehåller för hobbybiodlare, yrkesbiodlare, föreläsare och utbildare färdiga föreläsningshelheter och en mångsidig databank. Dessutom förmedlar hemsidorna info åt konsumenterna om bin och andra pollinerare samt om honungens och andra biprodukters egenskaper och användning.
 • Dessutom är förbundet aktiv på de sociala medierna med att berätta om aktuella saker om bin och honung.
 • Medlemsavgiften inbegriper ansvars-  och  rättsskyddsförsäkring (https://hunaja.net/sv/forbundet/bli-medlem/ansvars-och-rattsskyddsforsakring/ ) i Pohjola Bolagen. Mera info under medlemsfliken.
 • Du får telefonrådgivning i aktuella skötselåtgärder, med sjukdomsbekämpning, och i hur behandla honung.
 • Förbundet håller kontakt med myndigheterna och med andra influenser i Finland och EU.
 • Utan FBF:s och medlemmarnas påverkan skulle antagligen den viktiga biforskningen och universitetsutbildningen har upphört i Finland. Detta kan antagligen bara upprätthållas och garanteras genom aktiv verksamhet inom förbundet och hos medlemmarna.
 • Både hobbybiodlare och yrkesbiodlare drar nytta av att vara medlem och delta i kurser, seminarier, studieresor och projekt.
 • Biodlingsböcker får man till medlemspris samt mycket annat utbildningsmaterial.
 • De nordiska tidningarna Bitidningen, Biavl och Birökteren får man fördelaktigt genom förbundet.
 • Dessutom andra partnerförmåner som ändras årligen