SVENSKA ÖSTERBOTTENS BIODLARE

Puheenjohtaja: Jens Österåker

Ketovägen 93, 66520 Veikars, jens.osteraker(at)gmail.com