More than honey-hanke

Maaliskuussa 2021 hankkeen toteuttamiseen saatiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka

More than honey- hankkeen tavoitteena on mehiläistarhausyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa etsitään pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneita mehiläiskantoja ja kehitetään niiden tuotantoa kouluttamalla mehiläishoitajia tavoitteellisiksi emonkasvattajiksi. Mehiläisalan kannattavuus paranee myös siten, että mehiläishoitajia koulutetaan hyödyntämään kaikkia mehiläispesän tuotteita. Hankkeessa tehtävät materiaalit jäävät Suomen mehiläisalan hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen.

  • Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. (Hämeen ELY-keskus)
  • Hanke toimii Manner-Suomen alueella
  • Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat:
  • kaikki Suomen mehiläistarhaajat (myös SML:oon kuulumattomat)
  • mehiläisalan yritykset
  • mehiläisalaa opiskelevat
  • mehiläistuotteita kehittävät, tuottavat, käyttävät ja myyvät yritykset
  • tuotteita käyttävät kuluttajat

Hanketta toteutetaan kahden työpaketin avulla