Upptäckte du en bisvärm?

Om du upptäcker en bisvärm är det viktigt att du så fort som möjligt får tag på en biodlare som kan komma och ta fast den. Försäkra dig dock innan det att det verkligen handlar om bin och inte om humlor eller getingar. Du kan läsa på om tambiet och andra pollinerande insekter på vår hemsida.

Honungsbiet svärmar i maj-juni ända till slutet av juli. Bin som svärmar tidigare på våren och liknar tambiet är oftast rödmurarbiet. I augusti kan det finnas mycket getingar i farten då de blir sysslolösa och maten börjar ta slut.

Bisvärm  på en trädgren. ©Tom Vilja

Bisvärm, svärm eller svärmning kallas inom biodling det som är grunden till ett nytt bisamhälle. Honungsbin svärmar för att föröka sig. Det gamla bisamhällets bidrottning flyger i väg med många (tusentals) arbetsbin för att leta en ny boplats. De samlas i en klunga i t.ex. ett träd eller buske medan spejarbin letar efter en lämplig boplats. Bina är oftast fredliga under svärmningen. Så man behöver inte vara rädd även om det kan upplevas som läskigt för den som inte har upplevt en bisvärm tidigare. Biodlarna försöker se till att bisamhällena inte svärmar men alltid lyckas det inte.

På kartan till höger har FBF placerat ut de biodlare som tar fast bisvärmar. Om du inte får tag på någon och behöver hjälp kan du alltid ringa till förbundets svärmtelefon: 050 3444 297.

Få svärmen hem igen

Nedanstående karta över biodlare som tar fast bisvärmar kommer att fungera ännu sommaren 2022. Ifall du har frågor beträffande bisvärmar är du välkommen att ringa till förbundets svärmtelefon: 050 3444 297