BIETS BETYDELSE

Bina pollinerar många trädgårds- och skogsbär. Hallon är binas favorit. ©Tarja Ollikka / SML

Biet liksom andra steklar är effektiva pollinerare, när de samlar pollen till sin avkomma och rumsterar omkring i blomman länge. Pollenet fastnar lätt i biets päls och följer på sätt lätt med till följande blomma.

Bina har en stor betydelse för odlingsväxter och vilda växter. Insektpollineringen ökar många växters frön och skörd. Dessutom blir bären och frukterna större och jämnare och vackrare. Pollineringen gör också att växterna mognar jämnare och oljehalten i oljeväxterna ökar.

LIVSVIKTIG FÖR LIVSMEDELSSÄKERHETEN

Man har beräknat att insektpollinerings värde i hela välden är 153 miljard €. Olika biarter pollinerar uppskattningsvis  75–85 % av världens växter. Binas betydelse för livsmedelsproduktion är mycket stor.

Pollineringen är också i Finland biodlingens värdefullaste produkt. Man har uppskattat den årligen till över 60 miljooner €, då man tar i beaktande både yrkesodlingen och hemträdgårdar.

Tambiets trumf som pollinerare är att bikuporna går att flytta och att det finns många bin i en kupa. Samarbete mellan biodlare och jordbrukare/trädgårdsodlare kallar man för pollineringstjänst.

MÅNGSIDIGHETEN ÖKAR

Bina pollinerar också vilda växter och bl.a. i näromgivningen ökar skörden av blåbär och lingon tack vare pollineringen.

Av de vilda insekterna så är humlorna och de solitära bina speciellt viktiga. Speciellt för skogsbären är humlorna otroligt viktiga.