UPPTÄCKTE DU EN BISVÄRM?

Om du upptäcker en bisvärm, är det viktigt att du får tag på biodlaren så hen kan försöka fånga den och föra den tillbaka till bigården. Du kan anmäla svärmen till förbundets på svärmtelefonen 050 3444297, varvid ett meddelandet går ut till biodlare i närheten. Vänta sedan att en biodlare tar kontakt med dig och begär mera uppgifter av dig.

Innan du gör en bisvärmsanmälan skall du försäkra dig om att det verkligen är frågan om tambiet. Du kan titta här på hur biet skiljer sig från andra steklar såsom geting, humlor och solitära bin. I en bisvärm finns det tusentals ja t.o.m tiotusentals med bin väntar på att hitta ett nytt hem, kanske i ett ihåligt träd.

Om du av någon anledning inte kan göra en svärmanmälan via nätet så kan du söka upp någon biodlare på kartan som finns i närheten av dig. Du kan förstora upp kartan och sedan klicka på den röda kartpunkten. Då får du fram biodlarens kontaktuppgifter och på vilket område hen är beredd att söka svärmar från.

En bisvärm kan vara väldigt svår att få bort från t.ex. en skorsten. Ta därför kontakt i tid. Svärmtelefonen betjänar under svärmmånaderna på numret 050 3444 297. Försök inte själv jaga iväg svärmen och använd inte bekämpningsmedel. Bina är inte aggressiva, men om det blir mycket störda kan de sticka i självförsvar.

Kom alltid på förhand överens med biodlaren om en eventuell ersättning för arbetet biodlaren gör för att hjälpa dig med bisvärmen. Den är kanske inte hens. Däremot tar biodlare inte hand om getingar, humlor eller solitära bin, så försäkra dig om på förhand att det verkligen är tambin som svärmar.

En bisvärm på en gren. ©Anneli Salonen