ÄR DET NÅGOT FEL PÅ MIN HONUNG?

Även om man in finsk honungsproduktion försöker få hög kvalitet kan det någon gång hända att man stöter på en honung som inte uppfyller kvalitetskraven.

HONUNG SOM JÄSER

Det vanliga problemet som man stöter på är att honungen har jäst. En honung som jäser kan man om den är förpackad i en plastburk redan känna igen på att locket buktar. Honungen luktar sött och fruktigt och dess yta kan bubbla. Jäsningen gör att smaken på honungen ändrar, men honungen blir inte giftig eller ohälsosam. Man kan skumma bort ytan på honungen och använda resten i till exempel bakning.

Det är ett kvalitetsfel att honungen har jäst. Orsaken är oftast att honungen har för hög fukthalt, vilket gör att det eventuellt har kommit jästsporer i honungen som sedan kan försöka sig i honungen. Speciellt regniga somrar utgör en risk, men också lagringsförhållandena inverkar på hållbarheten.

Om du misstänker att du köpt en honung som jäser, så tag kontakt med producenten. Honung som jäser borde inte finnas till försäljning. För att undvika att honungen börjar jäsa skall man förvara honungen torrt och svalt. Kylskåpet är vanligtvis för kallt och fuktigt för honungen.

HONUNGEN HAR SKIKTAT SIG

I honung som har skiktat sig finns det ett klart lager av honung ovanpå den kristalliserade honungen. Det här kan bero på många olika saker, men oftast är orsaken att honungen förvaras för varmt, över 22 grader.

Om det inte finns andra problem, såsom stickande lukt, kan enkelt bara blanda om honungen och använda normalt.

HONUNGEN ÄR GROVKORNIG

Honungen som är förpackad flytande kristalliserar naturligt förr eller senare. Om honungen kristalliserar i burken av sig själv blir den oftast grovkornig. Ibland får man intrycket av att man har tillfört kristallsocker i honungen men det är frågan om en naturlig process som biodlaren kan påverka.

En grovkornig honung är fullkomligt användbar, kristallerna påverkar inte smaken. Vid behov kan man smälta honungen i varmt vatten. Då smälter kristallerna.

FROST OCH ETT VITT LAGER PÅ HONUNGENS YTA

Det kan någon gång förekomma ett vitt lager som ser ut som iskristaller på ytan av honungen.  Det här är ett tecken på mycket låg fukthalt i honungen och hög kvalitet. Alltså en sådan här honung går att använda som sådan.