EKOLOGISKT SÖTNINGSALTERNATIV

Honung är i mångas tycke ett ekologiskt sötningsalternativ. Inhemsk honung behandlas inte alls kemiskt – utan den är 100% en ren naturprodukt.

Honungsproduktionen kräver heller inga ingrepp i naturen. Istället påverkar bina sin omgivning gynnsamt då de, när de samlar in nektar och pollen pollinerar både naturväxter och åker- och trädgårdsväxter. Genom att köpa honung bidrar man till det viktiga pollineringsarbetet.

Inhemsk honung är en miljövänlig närmatsprodukt. I Villmarstrand-Lahtis tekniska högskola har man undersökt honungen kolavtryck (Sillman J. m.fl. 2020). I undersökningen kom det fram att kolavtrycket från honungen i verkligheten är nettopositiv, då man räknar in nyttan av pollineringen. Det betyder att det är mera nytta än utsläppav biodlingen.

Källa: Illman J., Uusitalo V., Tapaninen T., Salonen A., Soukka R., Kahiluoto H. 2020. Contribution of honeybees towards the net environmental benefits of food. Science of the total environment 756, 143880.

Länk till publikationen: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143880