HONUNG OCH POLLENALLERGI

©Tarja Ollikka / SML

Honung kan förorsaka symptom på pollenallergi. Det finns alltid lite pollen i honungen. Folk kan reagera på detta pollen. All honung förorsakar nödvändigtvis inte symptom, ens på de mest känsliga, för mängden pollen och pollenets ursprung varierar.

Det finns på marknaden även filtrerad honung, ur vilken man har filtrerat bort pollenet så noggrant som möjligt. Sådan här honung passar för det flesta pollenallergiker. Ifall honungen är filtrerad bör det stå på förpackningen. I Finland brukar man inte filtrera honungen.

En honungsprodukt lämpad för pollenallergiker kan också hjälpa sensibiliseringen av pollen. Man har fått lovande resultat i Södra Karelens Allergi- och Miljöinstitut:

Saarinen K, Jantunen J. (2010). Hunajavalmiste ja koivuallergia – Kolmas tutkimusvuosi. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Lappeenranta. 18 s.

Saarinen K, Jantunen J, Haahtela T. (2011). Birch pollen honey for birch pollen allergy – A randomized controlled pilot study. International Archives of Allergy and Immunology 155: 160–166.