HONUNGSFÖRFALSKNINGAR

Det förekommer i världen mycket honungsförfalskningar.  Man försöker förfalska honungen ursprungsland- eller växter. Exempelvis är en stor del av påstådd manukahonung inte alls manukahonung utan någonting helt annat. Honung förfalskas också genom att tillföra honungen billig sockersirap.

Ju längre produktionskedjan är desto svårare är det att fastställa ursprunget. Ett lätt sätt att undvika förfalskningar är att köpa närproducerad honung. Inhemsk honung är lätt att följa ända till producenten, och många köper också sin honung direkt från odlaren.

Det är svårt för konsumenten att upptäcka förfalskningar i hemmaförhållanden. Honung är naturligt i sig själv väldigt olika. Det krävs laboratorieundersökningar för att fastställa förfalskningar.