KÄNN IGEN FINSK HONUNG

Då man köper inhemsk honung, understöder man finsk arbete och pollineringen av åkerväxterna, ängarnas blommor och skogsblommorna. På honungsförpackningen finns det alltid information över ursprungslandet. Det lönar sig att se efter.

Gott från Finland- märket är lätt att upptäcka bland honungsburkarna på butikshyllan. Märket beviljas honungsproducenter i Finland ifall hens honung i undersökningar har visat sig klanderfri och polleninnehållet typiskt för området. Pollenanalysen är det mest effektiva sättet att ta reda på honungens geografiska ursprung.