VARFÖR HONUNG BARA FÖR ÖVER 1-ÅRINGAR?

Honung är ouppvärmd levande föda, i vilken kan förekomma Clostridium botulinum – bakteriens sporer. De här sporerna påträffar man rätt ofta i till exempel jordmånen, vattendragen och damm. Därför kan sporer sporadiskt förekomma i fiskar, honung, örter och grönsaker.

Ammande barn som får sporer i sin matsmältningskanal kan bli sjuka, eftersom matsmältningskanalens mikrober ännu inte kan ta hand om sporerna. Därför finns det på honungsburkarna varninhstexten: Endast för över 1-åringar.

HONUNG PASSAR FÖR GRAVIDA OCH AMMANDE

För barn över 1 år och vuxna är Clostridium botulinum – bakteriens sporer ofarliga. Också gravida kvinnor och ammande mammor kan uran problem använda honung, eftersom eventuella sporer inte kan komma via mamman eller modersmjölken till barnet.

SPORERNA DÖR I TILLRÄCKLIGT HETT

Clostridium botulinum – bakteriens sporer dör då maten värms upp till 120 grader. Risken för botulism minskar också märkbart om man värmer upp maten i 80 graders värme i 10 minuter.

Botulism är en mycket sällsynt matförgiftning. Enligt Livsmedelsverket har under de 20 senaste åren 3 personer fått matförgiftning förorsakad av C. botulinum – bakterien. Smittan har kommit från vakuumförpackad rökt fisk, rom och konserver med oliver. Med andra produkter än honung är risken för botulism betydligt större.