DRYCKER

Det traditionella sättet att använda honung på är att lägga det i te. Honung passar dock också i många andra drycker, såsom kaffe och mjöd. Honung kan med fördel även användas i smoothies och andra bär- och fruktbaserade drycker.