BIVAX

Bivaxets söta doft är för många bekant. Bivax är efter honung den mest använda produkten som kommer från bikupan.

Av bivax gör man bland annat ljus. ©Virpi Aaltonen

Bivax bildas i vaxkörtlarna på baksidan av arbetsbinas bakkropp. Bina bygger av vaxet bivaxkakorna med cellerna som fylls med honung och pollen. De täcker också de mogna honungscellerna med vax.

Bivax består av åtminstone 284 ämnen, varav alla inte ännu är identifierade. I huvudsak består bivax av estrar, alkoholer och syror. Bivaxet innehåller också antibakteriella ämnen.

MÅNGSIDIGT RÅÄMNE

Biodlarna samlar in, smälter och vidareförädlar bivaxet. Av det gör man bivaxljus, och utnyttjar i tillverkningen av polish, salvor, läkemedel och karameller. Bivaxet har livsmedelskoden E-904.Av bivax gör bland annat ljus