FINLANDS BIODLARFÖRENING

Puheenjohtaja:

Sigurd Wackström
040 8311 848, sigurd.wackstrom(at)gmail.com

Sihteeri:

Helena Benvik
helena.benvik(at)gmail.com

Våra webbsidor: biodlarna.fi