B-GOOD-projektet

EU Horizon 2020 Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram.

Du kan läsa mera om det internationella B-GOOD-projektet här.