PROGRAM- OCH RESULTATINDIKATORER

Finlands biodlingsprogram 2019-2022, ändrat 2021

Åtgärd

År

A) Teknisk hjälp 2020 2021 2022
Nationella seminarier, st 8 10 12
Regional utbildning för biodlare, st 50 55 60
Skolade utbildare inom biodlingen, st 45 55 60
Ungdomsverksamhet, st 1 2 3
Information om programmet, publikationer och artiklar, st 40 40 50
B) Bekämpning av skadedjur och sjukdomar 2020 2021 2022
Varroaobservatörernas antal, st 15 20 25
Sjukdomar som förekommer hos de i avelsprogrammet deltagande drottningodlarna och inom drottningaveln inte noterat inte noterat inte noterat
Amerikansk yngelröta-fall på sanerade områden <10% <1%
Vinterförluster i genomsnitt under 15 % under 14 % under 13%
Yrkesbiodlarnas vinterförluster < 10 % < 10 % < 10%
C) Vandringsbiodling 2020 2021 2022
Andelen bär- och fruktgårdar som använder pollineringstjänst 20 % 25 % 30 %
Biodlare i pollineringstjänsten som erbjuder pollineringstjänster, st 100 150 200
Andel gårdar som utför pollineringstjänster 15 % 15 % 20 %
Biodlare som producerar sorthonung 10 % 15 % 25 %
Artiklar över vandringsbiodling, st 0 2 6
D) Honungens kvalitetsdefinitioner 2020 2021 2022
Honungsprover totalt, st 150 150 200
Organoleptisk bedömning, st 150 150 200
Förpacknings- och förpackarmärkningar, st 150 150 200
Fukthalt, HMF, invertas, elledningsförmåga, st 150 150 200
Pollenanalys, st 100 100 150
Vaxprover totalt, st 0 5 0
E) Förökning av bistammar 2020 2021 2022
Antalet domare av avelsdrottningar, st 15 20 25
Renparningsgårdar i avelsprogrammet, st 2 3
Understödda avelsdrottningar, st 100 120 140
Antalet inseminörer som gått specialutbildning , st 5 7 10
F) Samarbete med praktisk forskning 2020 2021 2022
Lönsamhetsbokföringsgårdar, st 12 15 >15
Vågkupor i uppföljning, st 30 40 45
Diplomarbeten och fältförsök, st 2 2 2
Publicerade forsknings- och andra artiklar, st 20 20 25
Forsknings- och utvecklingsprojekt med samarbetspartners, st 5 5 6
G) Uppföljning av marknaden 2020 2021 2022
Marknadsundersökningar, st 2 2 2
H) Förbättning av produkternas kvalitet 2020 2021 2022
Utredningar, föreskrifter och andra publikationer, st 1 1 2
Antal specialutbildningar, st 0 2 0