More than honey-projekt

1.9.2018–31.10.2022

More than honey – utbildningsprogram har avslutats.

Målet med utbildningsprojektet var att förbättra biodlingsföretagens lönsamhet och konkurrenskraft. För att nå målen sökte projektet efter bipopulationer anpassade till nordliga förhållanden och utvecklade sin produktion genom att utbilda biodlare till målinriktade biodrottning. Ansträngningar gjordes också för att förbättra lönsamheten för biindustrin genom att utbilda biodlare att använda alla bikupans produkter.

Materialet som användes i projektet fanns kvar för den finska biindustrin att använda efter projektet.

Projektets målgrupp och förmånstagare:

  • alla biodlare i Finland
  • företag inom biindustrin
  • studerar biodling
  • företag som utvecklar, producerar, använder och säljer biprodukter
  • konsumenter som använder produkterna

Projektet har genomförts med hjälp av två arbetspaket.

Projektet finansierades av Europeiska landsbygdsfonden och Hämeen NTM Central. Projektet drevs i området Fastlands Finland.

Du kan fråga om material som gjorts i projektet genom att maila: anneli.salonen@hunaja.net

Projektledaren ger mer information om projektet:

Anneli Salonen
anneli.salonen(at)hunaja.net, 0504706411