Biodling CAP 2023–2024 Fasta Finland och Åland

Biodling i Finland flyttade från EU:s biodlingsprogram till den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) den 1 januari 2023.

CAP-perioder är två åriga och handlar om projektfinansiering.

Finlands Biodlares Förbund genomför CAP-åtgärder Mehi 1 – Mehi 7 enligt utarbetade projektplanen som är godkänt av Livsmedelsverket.

Syftet med CAP-stödet är att

 • förbättra biodlingens lönsamhet och konkurrenskraft
 • säkerställa tillhandahållandet av pollineringstjänster
 • tillhandahålla information till konsumenterna
 • förbättra honungens kvalitet
 • utveckla biodlingsprodukternas mervärde
 • främja försäljningen av biodlingsprodukter
 • erbjuda tillräcklig utbildning och rådgivning i synnerhet för biodlare
 • främja nätverkandet
 • utveckla digitaliseringen
 • främja uppfödningen av drottningar och förädlingen
 • förbättra biodlarnas hälsa inklusive forskning och uppföljning samt öka
 • förankra den forskningsinformation som behövs inom biodlingssektorn.

Projektets mål

Mehi 1 – Rådgivning, information och utbildning 2023 2024
Nationella seminarium, st. 8 8
Regional utbildning, t. 200 280
Antalet utbildade biodlings utbildare, st. 40 40
Apimondia 2023-deltagare, stEURBEE 2024-deltagare, st. 2 2
Nordic-Baltic Bee Council NBBC/NBARS -deltagare, st. 6 2
Projektinformation (t.ex. nyhetsbrev), st. 12 12
Artiklar i Mehiläinen, st. 40 40
Andra artiklar och pressmeddelandet, st. 10 10
Mehi2 – Bekämpning av skadedjur och sjukdomar 2023 2024
Varroaobserverare, st. 30 35
Yngelröta prevalens efter sanerade områderna, % < 10% < 5%
Genomsnittliga vinterförluster, % < 14%  < 13%
Vinterförluster av professionella biodlare, % < 10%  < 8%
Yngelröta saneringsprogram, 3-årig:
– Antalet biodlarna som använder yngelröta-sanerinsprogram, st. 25
Mehi3 – Rationalisering vid flyttning av bisamhällen 2023 2024
Antal biodlare som erbjuder pollineringsservice på portalen, st. 150 200
Andel av biodlare som tillhandahåller pollineringstjänster, %  15%   20 %
Andel av biodlare som producerar speciell honung, %  10%   15 %
Antalet artiklar om flyttandet av bisamhällen, st. 2 6
Mehi4 – Laboratorieanalyser inom biodlingssektorn 2023 2024
Testat honungsprov (sensorisk utvärdering av honungsprover, förpackningsetiketter, fukt, HMF, invertase, elektrisk ledningsförmåga), st. 130 130
Pollenanalys, st. 80 50
Bivaxprov, st. 6
Yngelrota -analyser, st. 200 700
Mehi5 – Bevarande av antalet bisamhällen och biförädling 2023 2024
Mål att ta i vinterförluster, % 100% 100%
Antalet av bidrottning utvärderare, st. 20  25
Antalet bindrottningar som förvärvats för utvärdering, st. 50 96
Genetisk test, st. 20 100
Mehi6 – Samarbete med forskningsprogram 2023 2024
Lönsamhetsredovisare, st. 18 25
Antalet  av viktskalande bikuporna i nätverk, st. 40 45
Studenternas slutuppsatser, st. 2 2
Producent- och grödaundersökningarna, st. 2 2
Antalet artiklar om forskningen, st. 15 20
Antal forsknings- och utvecklingsprojekt med samarbetspartners, st. 1 2
Mehi7Främjande av biodlingsprodukter 2023 2024
Ungdomsklubbar och -evenemang, st. 4 5
Antal rapporter, instruktioner eller andra publikationer, st. 4 4
Världens Bidag 20.5., lokala evenemang, presentationer och föreläsningar, st. 20 20
Besök på ungdomsföreningars evenemang, st. 5 5
Skollektioner på dagis, grundskolor och gymnasieskolor, t. 140 300
Ungdomarnas sommardag, antalet av deltagare, st. 20 20

CAP- stöd till FBF 2023-2024

  2023 2024
Mehi1 89 995 121 056
Mehi2 23 500 30 364
Mehi3 24 800 32 000
Mehi4 39 700 53 100
Mehi5 20 460 30 670
Mehi6 44 336 58 000
Mehi7 28 350 38 360
Totalt: 271 141 363 550