Arvode och kostnads ersättning samt förhandsbeskedet