Material

Biindustriseminarium CAP 20.3.2024 Jord- och Skogsbruksministeriet

FBF:s presentation av CAP-projektet

Biodling CAP 2023-2024 Fasta Finland och Åland FBFs presentation 20.3.2024