ÄPPLE

  • Nektarväxt: 3
  • Pollenväxt: 3
  • Blomningstid: maj-juni
  • Rekommenderad kupmängd: 4-12

Äpplea (Malus domestica) är en till rosenväxterna (Rosaceae) tillhörande tvåkönat fruktträd, som hör till världens mest odlade trädgårdsväxt. Blomningen räcker ca. 4-6 dygn. För att befruktningen skall lyckas måste blomman bli pollinerad genast under de första dagarna av blomningen. För att frukten skall bli stor och jämn krävs det att minst 6 – 7 fröämnen befruktas. För det här krävs det att pollineringen skall vara riklig.

Äpplet är i sig självt delvis självsterilt, vilket gör att det inte bildas frukter genom självpollinering. De flesta äppelsorter kräver korspollinering med en annan sort. Inte heller garanterar en riklig blomning en stor skörd.

Äppelträden utgör på våren en viktig växt för bina. Bina får både nektar och pollen från äppelträden. Binas betydelse för äppelträden är stor. Till och med hälften av fruktbildningen sker tack vare bina. Därför är pollineringstjänsten på fruktgårdar väldigt viktig.