Biologisk bekämpning med hjälp av bina

© Tarja Ollikka/SML

Gråmögel hos jordgubbe och hallon kan bekämpas med bekämpningsmedel som sprids ut med hjälp av bina. År 2016 utvidgades möjligheterna att även bekämpa kärnhusröta (Fusarium och Botrytis) hos äppel med hjälp av bin.

Bekämpningsmedlet är framtaget av ett finskt bolag, och innehåller sporer och mycel av svampen  Clonostachys rosea J1446. Det är tillåtet att använda som bekämpningsmedel, även i eko-odlingar. Ämnets bekämpningeffekt beror på att svampen erövrar blombotten och tar på så sätt levnadsutrymme av sjukdomsalstrare som angriper bäret eller frukten.

När bina lämnar sina kupor via spridningsanordningen, fastnar mikrobpulvret i pollinatörernas behåring och transporteras med dem till äppleblommorna.

Ämnet är inte farligt för bina och inte heller för omgivningen, människor eller för honung som tas från samhällena.

Stöd till jordbrukare

Jordbrukare kan söka stöd för användandet av ovanstående metod. Det är fråga om en miljöstödsåtgärd. Inom trädgårdsnäringen är det fråga om alternativ växtskyddsåtgärd, Grupp 1.  För att få stödet krävs det minst 2 bikupor/hektar. Jordbrukaren måste också kunna visa upp ett intyg på bikuporna (t.ex. pollineringstjänstavtal) och anteckningar över utförd uppföljning. Ersättningen är 500 € i året/hektar. Kontrollera stödanvisningarna och storleken på stödet från Livsmedelsverkets hemsida.

Vekotin pesän lentoaukolla © Tarja Ollikka/SML

Vektorspridare

En vektorspridare är en apparat som man monterar framför flusteröppningen och som innehåller det biologiska bekämpningsmedlet. Bina får ämnet i pälsen och för det på sätt det till blommorna de pollinerar. Eftersom bina återvänder till kupan en annan väg än de for ut så kommer det inte in av medlet i kupan.

Jordbrukaren anskaffar vektorspridaren, bekämpningsmedlet och ser till att fylla på av medlet dagligen i spridaren ifall man inte kommer överens om något annat med biodlaren. Vektorspridare får man tag på från välförsedda lantbruksaffärer.