Pollineringens betydelse för odlingsväxten

©Tarja Ollikka/SML

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.

Nytta av pollineringen drar t.ex. bondböna, ryps, raps, kummin, bovete, klöver, jordgubbe, äppel, trädgårdshallon, vinbär och buskblåbär genom att skörden ökar och blir jämnare i kvalitet. Åkerväxterna mognar också jämnare.

Tack vare en lyckad pollinering blir formen på bären och frukterna bättre och fylligare. Många av de växter som pollineras ger också en god honungsskörd.

Mera information om pollineringens betydelse för de olika växterna hittar du här på finska.

Guide över pollinatör i bärodlingen

Köp pollineringstjänster av biodlaren

Pollineringstjänst betyder att biodlaren hämtar ett eller flera bisamhällen till en bestämd plats för att pollinera odlingsväxten. Jordbrukaren betalar en avgift åt biodlaren för detta.
Ibland kan man i en del fall komma överens om att man grundar en fast bigård i närheten av odlingarna, då en avgift för pollineringstjänsten kanske in nödvändig att uppbära.

Användning av bekämpningsmedel i växtodlingen

Jordbrukaren får inte använda för bina skadliga växtskyddsmedel under tiden för pollineringstjänsten och inte heller ett dygn innan tjänsten börjar (notera det använda medlets karenstid). Det är bra att komma överens med biodlaren om all växtskyddsbehandling.

Biodlarens rättigheter och skyldigheter i pollineringstjänsten

Honungsskörden tillfaller normalt biodlaren. Biodlaren svarar för de normala riskerna som hör till biodlingen såsom svärmning, bisjukdomar, drottningförluster, röveri och skadedjur i kupan. Biodlaren är dock inte skyldig om pollineringen misslyckas på grund av dåligt väder eller om det på binas flygområde blommar för bina mera lockande växter. Det är alltid bra att komma överens om allting.

Priset på pollineringstjänsten och användning av bisamhällen inom den biologiska växtskyddsbekämpningen

Pollineringstjänsten är en avgiftsbelagd tjänst. Priset kommer jordbrukaren och biodlaren överens om. Dessutom är det bra att komma överens om arbetstimmar och resekostnader ersätts separat.

Bisamhällen som är utrustade för biologisk bekämpning av växtsjukdomar tingar ett högre pris. Om den här metoden finns mera info under fliken Biologisk bekämpning med hjälp av bin

Gör upp ett skriftligt avtal för pollineringstjänsten

Det lönar sig att göra upp ett skriftligt avtal. Då veta båda parter sina rättigheter och skyldigheter. Avtalsmallen här nedan får fritt användas och modifieras. Pollineringstjanstavtalsmodell

Biodlare som erbjuder pollineringstjänster hittar du på kartan här nedan.

Här kan du visa ditt intresse för pollineringstjänsten

© Tarja Ollikka/SML

Målsättningen är ett gott pollineringsresultat

Biodlaren ansvarar för att bisamhällena är lämpliga för sitt pollineringsuppdrag. T.ex. då vinbären blommar i slutet av maj skall det finnas yngel på 4 – 5 kakor och drottningen skall lägg bra med ägg. I mitten av juni skall det finnas yngel på 5 – 7 ramar. Vid pollinering av rödklöver är eventuellt en avläggare som behöver pollen ett bättre alternativ, då bina inte får nektar från alla rödklöversorter men nog pollen.

Bisamhällena flyttas till sina platser så att de är på plats då de första blommorna öppnar sig (allra senast då 10% av blommorna blommar) och de flyttas bort enligt överenskommelse. Bisamhällena skall placeras precis i närheten av växtligheten. Biodlaren skall vara beredd på att visa upp styrkan på samhället för jordbrukaren (extra skyddskläder är på sin plats).
Efter att bina har utfört sitt pollineringsuppdrag så flyttar biodlaren bort kuporna från fälten på en överenskommen tid då blomningen är över.

Uppskattning på mängden bisamhällen som behövs för att säkra en god pollinering

Den behövliga mängden bikupor som behövs per hektar beror på odlingsväxten, åkerns utformning och andra pollinerare i området. I bistående lista finns de vanligaste växterna och rekommenderad mängd kupor.

(Källa: SML:n pölytysesite 2010)