POLLENFÄRGER

Bina samlar pollen från växterna och transporterar det till kupan i pollenkorgarna på bakbenen.

I kupan lagrar bina pollen i cellerna på vaxkakan.

Om man som biodlare följer med de hemkommande binas pollenkorgar och färgen på pollenet kan man se vilka blommor bina besöker.

I bifogade PDF-fil finns det färgen på de vanligaste biväxternas pollenkorn.