Tilläggsmaterial om pollinering och pollineringstjänst

Här nedan kan du läsa mera ingående om pollinering och pollineringstjänster. Här finns pro gradu arbeten och annat matnyttigt. Dessutom kan du på vår hemsida läsa om binas näringsväxten i Finland.