Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Seloste käsittelytoimista, verkkolomakkeet

Tämä on Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n (Y-tunnus 0545867-8) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (laadittu 18.5.2018, viimeisin muutos 20.2.2022).

Koulutus- tai tapahtuma-ilmoittautumislomake, hunaja.net

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Susanna Eloranta, toiminnanjohtaja, susanna.eloranta@hunaja.net, p. 044 506 3200.

3. Rekisterin nimi

Koulutus-/tapahtuma-ilmoittautumislomake, hunaja.net

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennetaan tiedot SML:n koulutuksiin tai tapahtumiin ilmoittautuneista henkilöistä. Rekisteriä käytetään koulutusten ja tapahtumien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään maksimissaan viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on umpeutunut tai tarve tietojen säilyttämiseen poistunut. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

6. Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi

Sähköpostiosoite

Postitusosoite (valinnainen)

Ilmoittautumispäivämäärä

Muita tarvittavia lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen, kuten ruokavalio, taustoittavia kysymyksiä koulutuksen tai tapahtuman teemaan liittyen, paikallisyhdistystieto tai mahdollinen kyyti- ja majoitustarve.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta osallistujat itse ilmoittautuvat rekisteriin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään, johon pääsy on ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökuntaan ja kirjanpitäjään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Koulutus- tai tapahtuma-ilmoittautumislomake, Creamailer

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Susanna Eloranta, toiminnanjohtaja, susanna.eloranta@hunaja.net, p. 044 506 3200.

3. Rekisterin nimi

Koulutus- tai tapahtuma-ilmoittautumislomake, Creamailer

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennetaan tiedot SML:n koulutuksiin tai tapahtumiin ilmoittautuneista henkilöistä. Rekisteriä käytetään koulutusten ja tapahtumien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään maksimissaan viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on umpeutunut tai tarve tietojen säilyttämiseen poistunut. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

6. Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi

Sähköpostiosoite

Postitusosoite (valinnainen)

Ilmoittautumispäivämäärä

Muita tarvittavia lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen, kuten ruokavalio, taustoittavia kysymyksiä koulutuksen tai tapahtuman teemaan liittyen, paikallisyhdistystieto tai mahdollinen kyyti- ja majoitustarve.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta osallistujat itse ilmoittautuvat rekisteriin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään, johon pääsy on ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökuntaan ja kirjanpitäjään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Liity jäseneksi -ilmoittautumislomake

Lomakkeella kerättävät tiedot eivät tallennu verkkosivuillemme, vaan ne ohjautuvat Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sähköpostiin (sml@hunaja.net). Sieltä tiedot kirjataan jäsenrekisteriimme. Jäsenrekisteristä on erillinen rekisteriselosteensa Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n verkkosivuilla www.hunaja.net

VIERAILUT VERKKOSIVUILLA

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n verkkosivut ovat avoimet kaikille, eikä verkkosivujen selaaminen edellytä rekisteröitymistä.

Tarhaajatiedote

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Virpi Aaltonen, tiedottaja, viestintäasiantuntija, virpi.aaltonen@hunaja.net, p. 050 382 2428.

3. Rekisterin nimi

Tarhaajatiedote

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on tiedottaa jäseniään Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n tapahtumista, koulutuksista, ajankohtaisista mehiläishoitoon tai alaan liittyvistä asioista jne. Tarhaajatiedote ilmestyy keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes sähköpostilista lakkautetaan tai henkilö eroaa listalta.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän (yksityishenkilö tai yritys) nimi ja sähköpostisoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n jäsenrekisteristä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään, ja niihin on pääsy ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sisällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

More than honey -uutiskirje

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Anneli Salonen, projektipäällikkö, MTH, anneli.salonen@hunaja.net, p. 050 470 6411.

3. Rekisterin nimi

More than honey -uutiskirje

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on tiedottaa kiinnostuneita MTH -hankkeen tapahtumista, koulutuksista ja muista hankkeen ajankohtaisista asioista jne. Tiedote ilmestyy epäsäännöllisesti, kuitenkin useamman kerran vuodessa.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes sähköpostilista lakkautetaan tai henkilö eroaa listalta.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän (yksityishenkilö tai yritys) nimi ja sähköpostisoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kiinnostuneet tilaavat uutiskirjeen projektipäälliköltä sähköpostitse.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on pääsy ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sisällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Paikallisyhdistystiedote

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Virpi Aaltonen, tiedottaja, viestintäasiantuntija, virpi.aaltonen@hunaja.net, p. 050 382 2428.

3. Rekisterin nimi

Paikallisyhdistystiedote

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on tiedottaa jäsenyhdistysten luottamushenkilöitä (puheenjohtaja, sihteeri) kulloinkin ajankohtaisista asioista. Paikallisyhdistystiedote ilmestyy epäsäännöllisesti, kuitenkin useamman kerran vuodessa.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes yhdistyksen luottamushenkilöt vaihtuvat tai henkilön jäsenyys päättyy.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän (yksityishenkilö tai yritys) nimi, osoitetiedot, jäsen-id, sähköpostisoite ja paikallisyhdistystieto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n jäsenrekisteri.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot ovat tallennettu jäsenrekisteriin ja niihin on pääsy ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla, yhdistysten luottamushenkilöillä (puheenjohtaja ja sihteeri) omien käyttöoikeuksiensa puitteissa sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sisällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

LUENTOPALKKIO- JA MATKAKULULASKUT

Matkakulu- ja palkkiolomake / koululuennon palkkalomake

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Susanna Eloranta, toiminnanjohtaja, susanna.eloranta@hunaja.net, p. 044 506 3200.

3. Rekisterien nimet

Palkka ja matkakulu koulutuksesta, ”Pajamalo”

Koululuennon palkkalomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterien tarkoituksena on tarvittavien henkilö- ja yhteystietojen kerääminen koulutuspalkkion ja matkakulujen maksua varten.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen tai tarve tietojen säilyttämiselle päättyy. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero- ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Pankkiyhteystiedot

Tiedot palkkion perusteesta

Palkkion suuruus

Veroprosentti

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan lomakkeelta (skannattu lomake, sähköinen lomake tai paperilomake), jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot viedään palkka.fi-rekisteriin. Tiedot on lisäksi arkistoitu palkka-aineistona yhdistyksen toimiston arkistoon, ja niihin on ainoastaan pääsy Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä kirjanpitäjällä ja järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sisällä sekä kirjanpitäjälle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

VERKKOKAUPPA

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry / Y-tunnus: 0545867-8

Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 HELSINKI

010 387 4770, sml@hunaja.net, www.hunaja.net

2. Yhteyshenkilö

Susanna Eloranta, toiminnanjohtaja, susanna.eloranta@hunaja.net, p. 044 506 3200.

3. Rekisterin nimi

Verkkokauppa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena tarvittavien henkilö- ja yhteystietojen kerääminen Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n verkkokaupan tilausten käsittelyä varten. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Toimitusosoite, postinumero ja postitoimipaikka (jos eri kuin laskutusosoite)

Tilauksesta vastaavan henkilön sähköpostiosoite

Tilauksesta vastaavan henkilön puhelinnumero (valinnainen)

Maksutapa

Maa

Yritys (valinnainen)

Y-tunnus (valinnainen)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on pääsy ainoastaan Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry:n sisällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry ei luovuta eri rekistereihin tallentamiaan henkilötietoja suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten. Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.