Jätelain muutos:

Itse hunajansa pakkaavan tuottajan ei tarvitse liittyä pakkausalan tuottajayhteisöön. ©Virpi Aaltonen

Tuottajavastuu ei koske tiloilla pakattavia hunajapakkauksia

Tiloilla pakattavat hunajapakkaukset katsotaan uudessa jätelaissa viljelijäpakkauksiksi, joihin pakataan käsittelemättömiä maatalous- ja puutarhatuotteita. Siten itse hunajansa pakkaavat tuottajat eivät ole vastuussa pakkausten kierrätyksestä. Sen sijaan tuottajavastuu koskee hunajavalmisteita ja muita hunajatuotteita, joihin on lisätty ainesosia. Samoin muiden hunajaa pakkaavia yrityksiä.

Jätelaki muuttuu vuodenvaihteessa siten, että pakkausten tuottajavastuu laajenee koskemaan myös pieniä yrityksiä. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että pakkaaja on vastuussa pakkauksensa koko elinkaaresta – myös sen kierrätyksestä käytön jälkeen.

Marraskuun lopussa oli vielä epäselvää, koskeeko lakimuutos hunajapakkauksia vai katsotaanko niiden olevan niin kutsuttuja viljelijäpakkauksia, joihin pakataan tilalla käsittelemättömiä maatalous- tai puutarhatuotteita. Viljelijäpakkausten tuottajavastuu kuuluu pakkausten valmistajalle tai maahantuojalle. SML neuvotteli asiasta joulukuussa Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Keskustelun tuloksena ELY-keskus päätyi tulkitsemaan tuottajien itse pakkaamat hunajapakkaukset viljelijäpakkauksiksi.

Hunajavalmistepakkausten kierrätysvastuu tuottajilla

Jos hunajaa kuitenkin käsitellään enemmän, siihen esimerkiksi lisätään ainesosia tai sitä käytetään hunajajalosteen osana, pakkauksen tuottajavastuu on tuotteen pakkaajalla. Vastuu on pakkaajalla myös pakkaamoissa, joihin hunaja kuljetetaan hunajantuottajilta erikseen pakattavaksi. Hunajavalmisteiden tuottajien ja hunajapakkaamoiden on siis liityttävä vuodenvaihteessa jompaankumpaan Suomen pakkausalan tuottajayhteisöistä – Sumi Oy:hyn tai Suomen Pakkaustuottajat Oy:hyn – jotka järjestävät pakkausten keräyksen ja kierrätyksen.

Tuottajavastuu koskee vain alv-velvollisia

Tuottajavastuu koskee vain arvonlisäverovelvollisia hunajavalmisteiden tuottajia. Vähäisiä määriä myyvien alv-rekisteriin kuuluvien tuottajien kierrätysvastuuasia ei ole vielä selvä. Pirkanmaan ELY-keskus tutkii asiaa parhaillaan, ja siitä tiedotetaan ensi vuoden alussa. Vaikka laki velvoittaa liittymään pakkausalan tuottajayhteisöön jo ennen vuodenvaihdetta, pienillä hunajanjalostajilla ei siis ole kiirettä hoitaa asiaa ennen 1.1.2024.

Ohjeita pakkausalan tuottajayhteisöön liittymisestä löytyy osoitteesta: rinkiin.fi/tuottajavastuu/

SML:ssä asiaa koskeviin kysymyksiin vastaa 4.1. alkaen Anneli Salonen: anneli.salonen@hunaja.net tai 050 470 6411.