Vuosikokouksen yleisöä Mikkelin Scandicissa. Etualalla Aappo Valo ja Yrjö Mäkelä Keski-Pohjanmaan Mehiläishoitajista. ©Virpi Aaltonen / SML

Vuosikokous valitsi uuden johtokunnan

Suomen Mehiläishoitajain Liiton vuosikokous pidettiin sunnuntaina 29. lokakuuta Mikkelissä. Kokouksessa käytiin läpi liiton sääntömääräiset asiat ja valittiin muun muassa liitolle uusi johtokunta. Jäsenmaksua päätettiin nostaa ensi vuodeksi kuudella eurolla.

SML:n vuosikokous järjestettiin Mikkelissä hotelli Scandicissa sunnuntaina 29.10.2023. Paikallisyhdistyksiä oli paikalla 15, ja niillä oli ääniä käytettävissä 74. Kokouksessa käytiin läpi SML:n sääntömääräiset asiat.

Yksi tärkeistä aiheista kokouksessa on uusien jäsenten valitseminen johtokuntaan. Johtokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Arja Korhonen Kuopion Seudun Mehiläishoitajista, Hannu Luukinen Pohjolan Mehiläishoitajista, Janne Leimi Uudenmaan Mehiläishoitajista ja Johanna Haijanen Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajista. Lisäksi erovuorossa oli johtokunnan puheenjohtaja Rami Heikkilä Länsi-Suomen Mehiläishoitajista.

Johtokunnan uudet varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Erovuoroisista jäsenistä kukaan ei ollut ehdolla uudelle kaksivuotiskaudelle. Sen sijaan johtokuntaan esitettiin Pertti Harmaalaa Pohjolan Mehiläishoitajista, Vertti Seppälää Keski-Suomen Mehiläishoitajista, Teija Javanaista Lounais-Hämeen Mehiläishoitajista sekä Timo Rahkolaa Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajista. Koska tarjolla oli neljä ehdokasta neljään paikkaan, äänestystä ei tarvittu.

Rami Heikkilä ilmaisi halukkuutensa jatkaa puheenjohtajana toisen kaksivuotiskauden. Koska muita ehdokkaita ei ollut, Rami Heikkilä valittiin jatkamaan puheenjohtajana.

Vuosikokous valitsi myös henkilökohtaiset varajäsenet toimikautensa aloittaville varsinaisille jäsenille. Ehdolla oli viisi henkilöä viiteen jaettavaan paikkaan, joten äänestystä ei tarvittu. Varajäseniksi kaudelle 2024–2025 valittiin Sonja Sinisalo Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajista (Timo Rahkolan varajäsen), Hannu Luukinen Pohjolan Mehiläishoitajista (Pertti Harmaalan vj), Anu Tanskanen Karjalan Mehiläishoitajista (Vertti Seppälän vj) sekä Riitta Salo Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajista (Teija Javanaisen vj). Lisäksi valittiin vuodeksi Ilpo Sneckille varajäseneksi Martti Häikiö Kuopion Seudun Mehiläishoitajista.

Jäsenmaksu ensi vuonna 75 euroa

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin liiton toiminta- ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022. Kokouksessa myös esiteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kasvaneiden kulujen kattamiseksi liiton jäsenmaksu päätettiin nostaa ensi vuonna 69 eurosta 75 euroon.

Kokouksen annista kerrotaan lisää Mehiläinen-lehdestä 6/2023.

Johtokunnan kokoonpano 2024

Puheenjohtaja                           Rami Heikkilä

Varsinaiset jäsenet                Varajäsenet

Paula Collan Andersin                        Markus Ruusunen

Sanna Kängsep                                    Mikko Hilli

Ilpo Sneck                                             Martti Häikiö

Jemina Valli                                          Pasi Heinämaa

Pertti Harmaala                                  Hannu Luukinen

Vertti Seppälä                                      Anu Tanskanen

Teija Javanainen                                  Riitta Salo

Timo Rahkola                                       Sonja Sinisalo