Viljelijäkyselyn tulokset: Viljelijöiden aatoksia kotimaisista kimalaisista

Hedelmän- ja marjanviljelijät ovat halukkaita käyttämään kotimaisia kimalaisia pölytykseen, selvisi Suomen mehiläishoitajain liiton, Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarhaviljelmille -hankkeen ja Hämeen ammattikorkeakoulun teettämässä kyselyssä. Kyselyssä selvitettiin viljelijöiden ajatuksia ja kokemuksia pölytyspalvelusta, kasvinsuojeluaineiden käytöstä ja ostokimalaisista sekä halukkuudesta käyttää kotimaisia kimalaisia satoviljelmiensä pölytykseen. Tässä jutussa keskitytään pelkästään kimalaisia koskeviin vastauksiin.

Kysely tavoitti 42 viljelijää, joista 16 käyttää ostokimalaisia ja kaksi on käyttänyt niitä aiemmin. Viljelijät kertoivat käyttävänsä 2–140 kimalaispesää vuosittain, mikä viittaa siihen, että kimalaisia käytetään pölyttämään hyvin erikokoisia viljelyksiä. Vastaajat käyttävät tuontikimalaisia kasvihuoneissa, kasvutunneleissa ja avomailla. 72% vastanneista on kiinnostunut tai halukas käyttämään kotimaisia kimalaisia pölytyksessä.

Suomessa viljellyt marjat hyötyvät suuresti hyönteispölytyksestä. Vadelmat ovat erityisen houkuttelevia pölyttäjille, ja pensasmustikka vaatii 100-prosenttisen hyönteispölytyksen tuottaakseen marjoja. Mansikoiden koko ja laatu paranee hyönteispölytyksellä.

Tuontikimalaisiin liittyviä ongelmakohtia nostettiin kysyttäessä esiin. Erään vastaajan mukaan yhtenä vuonna suurin osa tilatuista pesistä oli jo kuollut saapuessaan perille. Muutama vastaaja kertoi kimalaisten olleen epäaktiivisia, ja yksi vastaajista pohti pitkien kuljetusmatkojen vaikutuksia kimalaisten stressaantumiseen. Yli viikon toimitusaika koettiin myös ongelmalliseksi. Lähes kaikki ostokimalaisia käyttävistä vastaajista kertoivat kuitenkin olleensa tyytyväisiä kimalaisiin.

Jotkut viljelijöistä ovat huolestuneita tuontikimalaisten vaikutuksista luonnonpölyttäjiin. Eräs vastaaja jopa lopetti tuontikimalaisten käytön, koska oli huolissaan risteymistä luonnonpölyttäjien kanssa. Yli puolet vastaajasta olisikin halukas tai kiinnostunut käyttämään kotimaisia kimalaisia tuontikimalaisten sijasta.

Kiinnostus kotimaisista kimalaisista ja huoli tuontikimalaisten aiheuttamista ongelmista heijastelee todennäköisesti myös kotimaisten kimalaisten ostohalukkuuteen. Jopa puolet kotimaisten kimalaisten hintaa käsittelevään kysymykseen vastanneista olisi valmis maksamaan kotimaisista kimalaisista tuontikimalaisia enemmän, kuitenkin enimmillään 100 euroa pesältä. Löytyi joukosta joku, joka olisi valmis maksamaan jopa 200 euroon asti kotimaisesta kimalaispesästä. Kolmasosa vastaajista ei olisi valmis maksamaan enempää eikä vähempää kuin tuontikimalaispesästä on maksettava.

Kimalaiset, kuten muutkin pölyttäjät, ovat ahkeria hedelmäpuiden pölyttäjiä.

Teksti: Anna-Maria Borshagovski, SML, KPKP-hankkeen projektipäällikkö

Kuvat: Pixabay